Hoạt động gần đây của youngboss1vn's

 1. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Thiết giáp Hạm Ise - Hải quân Đế Quốc Nhật Bản (scale: 1/350).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1508077996068.jpg 1508079252347.jpg 1508079747859.jpg 1508079812344.jpg 18/10/17 at 12:05 AM
 2. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Thiết giáp Hạm Ise - Hải quân Đế Quốc Nhật Bản (scale: 1/350).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1508230839512.jpg 1508230753735.jpg 1508230924536.jpg 1508230654471.jpg 1508080016328.jpg 1508079397885.jpg 17/10/17 at 11:54 PM
 3. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Thiết giáp Hạm Ise - Hải quân Đế Quốc Nhật Bản (scale: 1/350).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1508078085610.jpg 1508079532586.jpg 1508078180634.jpg 1508079326235.jpg 17/10/17 at 11:46 PM
 4. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Thiết giáp Hạm Ise - Hải quân Đế Quốc Nhật Bản (scale: 1/350).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1508079688666.jpg 1508079881216.jpg 1508231072218.jpg 17/10/17 at 11:45 PM
 5. youngboss1vn đã đăng một chủ đề mới

  xe tăng M48 Patton - VietNam War (scale: 1/35)

  Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, Mỹ đã triển khai hàng loạt vũ khí mặt đất tối tân bậc nhất thế giới. Một trong số đó là các xe...

  Diễn đàn: BST Mô hình tỉ lệ thật

  16/10/17
 6. youngboss1vn đã đăng một chủ đề mới

  xe phục hồi bọc thép M88 - VietNam War (Scale 1/35)

  M88 là một trong những dòng xe phục hồi bọc thép (Armored recovery vehicle -ARV) lớn nhất hiện đang được sử dụng trong lực lượng vũ...

  Diễn đàn: BST Mô hình tỉ lệ thật

  16/10/17