Hoạt động gần đây của youngboss1vn's

 1. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tuần dương hạm Russian Navy Varyag - Hạm đội Thái Bình Dương (Scale 1/350 ).

  Tuần dương hạm thuộc lớp Atlat (tên mã NATO là Slava), thuộc đề án 1164 này được đóng 4 chiếc, 1 chiếc đã nghỉ hưu. Hiện nay, có 3 tuần...

  1502852631930.jpg 16/8/17
 2. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tuần dương hạm Russian Navy Varyag - Hạm đội Thái Bình Dương (Scale 1/350 ).

  Về vũ khí, Varyag được trang bị 16 quả tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt (NATO gọi là SS-N-12 “Sandbox”). Hệ thống phóng của...

  1502852177460.jpg 1502852389808.jpg 1502854005202.jpg 16/8/17
 3. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tuần dương hạm Russian Navy Varyag - Hạm đội Thái Bình Dương (Scale 1/350 ).

  Tuần dương hạm Varyag thuộc dự án 1164 Atlant (NATO định danh là lớp Slava). Tuần dương hạm mang số hiệu 011 này có lượng giãn nước tiêu...

  1502849348259.jpg 1502849433031.jpg 1502850643252.jpg 1502850717287.jpg 16/8/17
 4. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS-3) - Scale: 1/350.

  [ATTACH] [ATTACH]

  1502848480422.jpg 1502848352956.jpg 16/8/17
 5. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS-3) - Scale: 1/350.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1502848808109.jpg 1502814564033.jpg 1502849123546.jpg 1502849255360.jpg 16/8/17
 6. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth (LCS-3) - Scale: 1/350.

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1502847854483.jpg 1502847990664.jpg 1502848126648.jpg 16/8/17