Hoạt động gần đây

Hoạt động liên tục cho tất cả thành viên đăng ký tại Tiền Việt Nam.

 1. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tàu Tuần Dương hạng nặng IJN Heavy Cruiser TAKAO 1945 - Full Hull Model (Scale 1/350).

  [ATTACH] [ATTACH]

  1513144698405.jpg 1513143983946.jpg 17/1/18 at 10:56 AM
 2. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tàu Tuần Dương hạng nặng IJN Heavy Cruiser TAKAO 1945 - Full Hull Model (Scale 1/350).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1513144153508.jpg 1513144291380.jpg 1513144435585.jpg 1513144563426.jpg 1513145061597.jpg 1513144901127.jpg 17/1/18 at 10:55 AM
 3. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tàu Tuần Dương hạng nặng IJN Heavy Cruiser TAKAO 1945 - Full Hull Model (Scale 1/350).

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  1513143023511.jpg 1513143716612.jpg 1513143833328.jpg 1513143518194.jpg 17/1/18 at 10:51 AM
 4. youngboss1vn kèm theo một File chủ đề Tàu Tuần Dương hạng nặng IJN Heavy Cruiser TAKAO 1945 - Full Hull Model (Scale 1/350).

  lớp áo Camo ngụy trang màu xanh lá khá độc đáo vào giai đoạn 1945 đã khiến Takao chở thành mẫumô hình mà giới sưu tầm chuyên nghiệp khao...

  1513142381011.jpg 1513142538301.jpg 1513142775551.jpg 1513142897235.jpg 17/1/18 at 10:49 AM
 5. youngboss1vn đã đăng một chủ đề mới

  Tàu Tuần Dương hạng nặng IJN Heavy Cruiser TAKAO 1945 - Full Hull Model (Scale 1/350)

  [ATTACH] Lớp tàu tuần dương Takao là lớp bao gồm bốn tàu tuần dương hạng nặng của Hải quân Đế quốc Nhật Bản được hạ thủy trong những...

  1513142657915.jpg

  Diễn đàn: BST Mô hình tỉ lệ thật

  17/1/18 at 10:46 AM
 6. heenahindit đã thiết lập nghề nghiệp delhi.

  15/1/18 at 5:03 PM
 7. heenahindit thiết lập vị trí 8377889109.

  15/1/18 at 5:03 PM
 8. Jessynguyen0102 đã đổi avatar mới.

  14/1/18 at 5:14 PM
 9. ruchihindit đã thiết lập trang chủ

  http://www.hinditsolution.com/index.php

  12/1/18 at 7:37 PM
 10. ruchihindit thiết lập vị trí 837889109.

  12/1/18 at 7:37 PM
 11. 9bcat1a đã thiết lập trang chủ

  http://dichvuvanchuyen.online

  12/1/18 at 9:40 AM
Đang tải...