10 đồng Bảo Vệ Quê Hương - Năm 1948

Chủ đề thuộc danh mục 'Diễn đàn sưu tập tiền giấy việt nam' được đăng bởi huynhtanthanh, 9/9/09.

 1. 10 ĐỒNG BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG NĂM 1948 - KHÁC MÀU

  MẶT TRƯỚC
  [​IMG]

  MẶT SAU

  [​IMG]
   
 2. 10 ĐỒNG BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG NĂM 1948 - LIỀN SỐ

  MẶT TRƯỚC
  [​IMG]

  MẶT SAU
  [​IMG]
   
 3. 10 ĐỒNG BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG NĂM 1948 - LIỀN SỐ (LOẠI 4 SỐ)

  MẶT TRƯỚC
  [​IMG]

  MẶT SAU
  [​IMG]
   
 4. 10 ĐỒNG BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG NĂM 1948 - LOẠI 3 SỐ, 4 SỐ, 5 SỐ
  MẶT TRƯỚC
  [​IMG]

  MẶT SAU
  [​IMG]
   

Ủng hộ diễn đàn