Công Phiếu Kháng Chiến.

Chủ đề thuộc danh mục 'Diễn đàn sưu tập tiền giấy việt nam' được đăng bởi huynhtanthanh, 15/10/09.

 1. SẮC LỆNH

  SỐ 160/SL NGÀY CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA VỀ VIỆC CHO PHÉP PHÁT HÀNH CÔNG PHIẾU KHÁNG CHIẾN.


  CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA​


  Xét sự nhu cầu về tài chính
  Theo lời đề nghị của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính
  Sau khi Ban Thường vụ QuỐc hội và Hội đồng Chính phủ đã thỏa thuận,  RA SẮC LỆNH​  Điều 1:
  Nay cho phép phát hành, trong toàn quốc một thứ trái phiếu gọi là “Công phiếu kháng chiến” (Viết tắt: CPKC).

  Điều 2:
  Tổng số tiền những CPKC phát hành ấn định là Năm triệu đồng bạc (5.000.000 đ 00).

  Điều 3:
  CPKC được hưởng lãi.

  Điều 4:
  Những người mua một lần từ 10.000 đ trở lên sẽ được thưởng bằng danh dự.

  Điều 5:
  Trong những trường hợp và theo những thể thức do Bộ Tài chính ấn định CPKC sẽ lưu hành và có giá trị như giấy bạc, theo đúng sổ chi tiết ghi ở trên phiếu.

  Điều 6:
  Bộ Tài chính hay cơ quan đại diện, phụ trách việc phát hành.
  Một nghị định Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy đinh cách thức phát hành ( số phiếu phát hành, lãi, giá phát hành, hạn hoàn vốn v.v…)

  Điều 7:
  CPKC được miễn tất cả các thứ thuế hiện có hoặc sẽ đặt ra, kể cả thuế trước bạ, mỗi khi chuyển dịch.

  Điều 8:
  Người nào làm giả hay cố hành động phá hoại giá trị CPKC sẽ bị truy tố như người làm giấy bạc giả.

  Điều 9:
  Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lênh này.


  Hồ Chí Minh


  (Đã ký)​  Công Phiếu Kháng Chiến.

  1.

  Mặt trước

  [​IMG]


  Mặt sau

  [​IMG]


  2.


  Mặt trước

  [​IMG]


  Mặt sau

  [​IMG]
   

Ủng hộ diễn đàn