Special !

Chủ đề thuộc danh mục 'BST Tiền serial đẹp' được đăng bởi youngboss1vn, 11/9/09.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Bộ lục quí đặc biệt đồng mệnh giá 20$ từ 0 - 9 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 1000000 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 111111 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 222222 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 333333 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 444444 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 555555 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 666666 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 777777 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 888888 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 999999 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]
   
  Last edited: 29/11/09
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Bộ lục quí đặc biệt đồng mệnh giá 50$ từ 0 - 9 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 1000000 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 111111 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 222222 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 333333 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 444444 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 555555 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 666666 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 777777 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 888888 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 999999 (tiêu chuẩn UNC)
  [​IMG]
   
  Last edited: 11/9/09
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Bộ lục quí đặc biệt đồng mệnh giá 100$ từ 0 - 9 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 1000000 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 111111 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 222222 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 333333 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 444444 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 555555 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 666666 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 777777 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 888888 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 999999 (tiêu chuẩn UNC)
  [​IMG]
   
  Last edited: 11/9/09
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Bộ lục quí đặc biệt tổng hợp tiền INDONESIA - PILIPINAS từ 1 - 9 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí: 111111 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí đặc biệt: 222222 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí đặc biệt: 333333 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí đặc quí: 444444 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Cặp seri lục quí giống nhau: 555555 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  [​IMG]

  Cặp seri lục quí giống nhau: 666666 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí đặc biệt: 777777 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí đặc biệt: 888888 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]

  Seri lục quí đặc biệt: 999999 (tiêu chuẩn UNC)

  [​IMG]
   
  Last edited: 11/9/09
 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  CẶP SERI SẢNH MỆNH GIÁ 20$ & 100 $ ĐỘC ĐÁO
  seri sảnh tiến lên: 123456
  * tiêu chuẩn UNC
  [​IMG]

  ... và ngược lại 654321
  * tiêu chuẩn UNC

  [​IMG]
   
  Last edited: 11/9/09

Ủng hộ diễn đàn