Tàu thuyền nổi tiếng trên Tiền xu & Medal (LIMIT EDITION)

Chủ đề thuộc danh mục 'BST COINS - MEDAL' được đăng bởi youngboss1vn, 6/9/09.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  * Đăng nhập để xem hình ảnh với kích thước đầy đủ

  Bộ collect đặc biệt "tàu thuyền trên Medal", mỗi medal đều có giấy bảo chứng và nội dung nói về lịch sử của chiếc tàu đó, tất cả đều được làm bằng Bạc 999/1000 với chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g.Những Medal này mỗi lần phát hành chỉ 1 medal và được làm dưới dạng phiên bản giới hạn.

  HANSE-KOGGE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1991 )

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  PREUSSEN
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1991 )

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
   
  Last edited: 19/7/17
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  MARLBOROUGH
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1991 )

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  GORCH FOCK
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992 )

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  MISSISSIPPI - STEAMER
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992 )

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  WIKINGERSCHIFF
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  SAO GABRIEL
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  NAUTILUS
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992 )

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  [/SIZE][/COLOR][/B]
   
  Last edited: 30/11/09
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  FURST BISMARCK
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  WASA
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  GRIECHISCHE GALEERE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  BOUNTY
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  AUSTRIA
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  POSTDAMPFER ELBE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]   
  Last edited: 30/11/09
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  OSIRIS
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  GLOIRE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG][/IMG]

  GREAT BRITAIN
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  ROYAL CAROLINE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  DIE CHALLENGE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  ILE DE FRANCE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

   
  Last edited: 30/11/09
 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  EUROPA
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  PAMIR
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  MAYFLOWER
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  BEAGLE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  ADLER VON LUBECK
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  VICTORY
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 909x600.
   
  Last edited: 30/11/09
 6. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  HOVERCRAFT
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  ENDEAVOUR
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  PACIFIC
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  CONSTITUTION
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  GREAT EASTERN
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1992)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  LUSITANIA
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

   
  Last edited: 30/11/09
 7. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  MAURETANIA
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  SAVANNAH
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  BREMEN
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  KONIG WILHELM
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  BELLE POULE
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1994)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  RESOLUTION
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1994)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]
   
  Last edited: 30/11/09
 8. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BRITANNIA
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  CAP ARCONA SCHNELLDAMPFER
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  QUEEN MARY
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  MAXIM GORKI
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1995)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  GEORGE WASHINGTON
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1993)

  [​IMG]
  [​IMG]

  [​IMG]

  NUMANICA
  Bạc 999/1000 chất lượng Polierte Platte, D: 40mm, W: 20g (Đúc năm 1994)

  [​IMG]
  [​IMG]

   
  Last edited: 30/11/09
 9. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38

  Mặt sau của Medal

  [​IMG]
   
  Last edited: 30/11/09

Ủng hộ diễn đàn