Tiền Ủy Ban Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam.

Chủ đề thuộc danh mục 'Diễn đàn sưu tập tiền giấy việt nam' được đăng bởi huynhtanthanh, 21/10/09.

 1. Vài nét về Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam – Tiền Ủy Ban Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam


  Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam thành lập vào ngày 20/12/1960.

  Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam đã tổ chức ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ: Ban Kinh Tài Miền (B.K.T.M), các Ban Kinh Tế T1 (Miền Đông Nam Bộ tức khu 8 cũ), Ban Kinh Tế T3 (Miền Tây Nam Bộ tức khu 9 cũ), Ban Kinh Tài T4 (Đặc Khu Sài Gòn). Ban Kinh Tài T6 (Nam Trung Bộ) đặt dưới quyền lãnh đạo của Trung Ương Cục….

  Năm 1964 là năm mà vùng giải phóng của ta phát triển đến quy mô rộng lớn với số dân rất đông…Trong tình hình mới đó Trung Ương cục chủ trương chuẩn bị cho in để phát hành tiền Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Nhưng sang năm 1965, Mỹ can thiệp bằng quân sự làm cho tình hình vùng giải phóng của ta có thay đổi, thu hẹp lại cho nên chủ trương phát hành tiền Mặt Trận không thể thực hiện được.

  (Trích: báo cáo Mặt Trận Kinh Tài tháng 4/1995)​  Năm mươi đồng
  [​IMG]
  [​IMG]


  Mười đồng
  [​IMG]
  [​IMG]


  Năm đồng
  [​IMG]
  [​IMG]


  Hai đồng
  [​IMG]


  Một đồng
  [​IMG]
  [​IMG]


  Năm mươi xu
  [​IMG]
  [​IMG]


  Hai mươi xu
  [​IMG]
  [​IMG]


  Mười xu
  [​IMG]
  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: 21/10/09

Ủng hộ diễn đàn