V.I.P trên Carte Postale

Chủ đề thuộc danh mục 'VIP trên Carte Postale' được đăng bởi youngboss1vn, 26/6/10.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Vua Thành Thái

  IMG_4773-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Vua Thành Thái

  IMG_6247-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Vua Thành Thái

  IMG_6245-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Vua Thành Thái

  IMG_6249-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Vua và các Bào Huynh

  IMG_6250-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 6. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Vua Duy Tân trên ngai vàng

  IMG_6252-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 7. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Vua Duy Tân

  IMG_6251-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 8. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  chị em vua Duy Tân

  IMG_6473-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 9. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  IMG_6474-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 10. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Vua Khải Định

  IMG_0982.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 11. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Huế - Hội Đồng Cơ Mật

  Quan_nha_Nguyen_Hue-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 12. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Kinh lược sứ Bắc Kỳ cuối cùng của triều Nguyễn - Hoàng Cao Khải

  IMG_0705-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 13. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  thượng thư bộ lại Nguyễn Hữu Bài

  IMG_0413-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 14. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Trung Kỳ - Ngô Đình Khả (18501925)
  là một quan đại thần nhà Nguyễn. Ông từng được biết đến như một đại thần phản đối việc chính quyền thực dân Pháp truất ngôi và lưu đày vua Thành Thái. Ngoài ra, ông còn là thân sinh của Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa.

  IMG_0707-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 15. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  1 ông quan Tổng Đốc
  IMG_6480-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 16. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Tổng Đốc Lạng Sơn Vi Văn Lý chụp cùng con trai Vi Văn Định (sau này cũng là Tổng Đốc nổi tiếng xứ Bắc Kỳ)

  IMG_4771-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 17. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Lang Sơn - Quan Tổng Đốc Vi Văn Lý

  IMG_6479-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 18. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Chủ tich Hội đồng Hoàng tộc (Tôn Nhân Phủ) trong triều phục

  IMG_6482-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 19. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  1 ông Quan Annam

  IMG_4775-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17
 20. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  Quan Tổng Đốc

  IMG_6475-1.jpg
   
  Last edited: 2/8/17

Ủng hộ diễn đàn