Badge & medal vietnam war - Made by DRAGO (Paris) (****)

Chủ đề thuộc danh mục 'BST Kỷ Vật Chiến Tranh' được đăng bởi youngboss1vn, 13/7/12.

 1. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 20: 1er Escadron Reconnaissance VN
  [​IMG]
   
 2. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 21: Trường sĩ quan trù bị
  École des Officiers de Reserve.(armée Vietnamienne).SM.insigne de boutonnìere réalisé sans attache pour être soudé ou collé sur un support.
  [​IMG]
   
 3. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 22: Trường võ bị Liên quân Đà Lạt
  Ecole Militaire Régionale NORD - VN
  "...Nước Pháp thực dân bị sa lầy trong cuộc chiến với Việt Minh cộng sản 1946-1954, khi trở lại xâm chiếm Việt Nam ngay sau chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt. Quốc Hội Pháp, vào trung tuần tháng 5/1950, đã thông qua dự luật thành lập một quân đội cho quốc gia Việt Nam thống nhất, với quân số 60.000 người để chiến đấu trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp. Như vậy, việc thành lập Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam xuất phát từ quyền lợi của nước Pháp thực dân, nhưng từ đó mà từng bước hình thành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sau này. Lần lượt các đơn vị được thành lập như sau:

  - Bắt đầu với Trường Sĩ Quan Việt Nam tại Huế năm 1948, sau đó chuyển lên Ðà Lạt tiếp nhận Trường Võ Bị Liên Quân Ðặc Biệt của Pháp, và đổi tên là "Trường Võ Bị Liên Quân Ðà Lạt"..."
  [​IMG]
   
 4. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 23: Truyền tin quân báo
  [​IMG]
   
 5. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 24: Force Armee du VN (Bưu chính FAVN)
  [​IMG]
   
 6. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 25: CSS : Club Sportif de Saigon : Câu Lạc Bộ Thể Thao SG - chỉ dành cho Tây trắng ngày trước
  [​IMG]
   
 7. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 26: C.I.A. INDOCHINE
  Centre d’Instruction d’Artillerie en Indochine, création 1953, dissolution 1954 Tirage 1005 exemplaires dont 5 en argent
  [​IMG]
   
 8. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 27: ĐẠI ĐỘI TỔNG HÀNH DINH
  [​IMG]
   
 9. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 28: 71 CCR : 71ème Compagnie de Circulation Routière : Đại Đội Kiểm Soát Tuần Tra Giao Thông 71 - đóng tại Bắc Kỳ - có mặt trong các chiến dịch Biên Giới (RC4) và RC5
  (Fabrication : (a) COURTOIS Paris )
  Les Troupes présentes à Dien Bien Phu
  [​IMG]
   
 10. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 29: Cộng Hòa Vệ Binh - Garde Républicaine Cochinchinoise - thuộc Nam Kỳ
  "...Do nghị định quốc phòng ngày 13 tháng 4 năm 1949, quân đội Việt Nam được thành lập, lúc đầu lấy tên là Vệ binh Quốc gia (Garde Nationale). Quân đội Việt Nam lúc này có qui chế riêng và lương bổng được hưởng tương đối cao hơn phụ lực quân lúc trước. Ba đơn vị chiến đấu đầu tiên được thành lập ngày 1 tháng 10 năm 1949 là các tiểu đoàn Bộ binh số 18, 2 và 3, gọi tắt là BVN (batallion Vietnamien).
  Lần lượt, các lực lượng quân sự phụ thuộc khác như Cộng hòa Vệ binh trong Nam, Bảo vệ Quânmiền Trung (sau đổi tên là Việt Binh Đoàn) và Bảo Chính Đoàn ở Bắc, v.v. được thuyên chuyển qua hoặc sát nhập vào quân đội quốc gia..."
  [​IMG]
   
 11. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 30: BCD. Bao Chin Doan. Locale indochine sur DOM
  "... Ngày 12 tháng 4 năm 1947, lực lượng Bảo vệ quân ra đời tại Huế, năm 1948 cải danh thành Việt binh đoàn. Tháng 7 năm 1948, lực lượng quân sự người Việt tại Bắc Kỳ ra đời mang tên Bảo chính đoàn. Thực chất, đây là những lực lượng quân sự địa phương, tổ chức để hỗ trợ cho quân đội Pháp, về nguyên tắc trực thuộc chính quyền người Việt, trên thực tế vẫn do các sĩ quan Pháp chỉ huy...."
  [​IMG]
   
 12. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 31:
  [​IMG]
   
 13. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 32:
  [​IMG]
   
 14. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 33: Tiểu đoàn nhảy dù 3 (3e Bataillon de Parachutistes Vietnamiens)
  [​IMG]
   
 15. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 34: Tiểu đoàn nhảy dù 6 (Việt Nam) (6e Bataillon de Parachutistes Vietnamiens)
  [​IMG]
   
 16. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 35: Tiểu đoàn 63
  [​IMG]
   
 17. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 36: 6e régiment parachutiste d'infanterie de marine
  Les Troupes présentes à Dien Bien Phu

  Le est l'héritier du 6e BCCP créé en 1948 et du 6e RPC. Le drapeau du 6e RPIMa, héritier du 6e bataillon parachutiste porte l'inscription "INDOCHINE" avec 5 citations à l'ordre de l'armée pour les faits suivants :

  * 1950 Pho Trach et à Chaple
  * 1951 Mao Khé
  * 1952 Tu Lé
  * 1953 Langson
  * 1954 Dien Bien Phu
  [​IMG]
   
 18. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 37: Đệ Tam Đại Đội Giao Thông (Việt Nam)
  [​IMG]

   
 19. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 38: Đại Đội 4 Truyền Tin (Việt Nam)
  ... từ năm 1951, ngành Truyền tin Quân đội Việt Nam bắt đầu với những đại đội truyền tin biệt lập tại các miền quân sự: Đại đội 1 TT tại Cần Thơ cùng Đại đội 3 TT tại Nam Định (ngày 1 tháng 2/1951), Đại đội 4 TT tại Ban Mê Thuột, Đại đội 2 TT tại Huế, Đại đội 5 TT tại Hà Nội, Đại đội 6 TT tại Gia Định và sau cùng Đại đội 7 TT tại Nha Trang ...
  [​IMG]
   
 20. youngboss1vn

  youngboss1vn Admin

  Tham gia:
  29/8/09
  Số bài viết:
  11,641
  Số lần "Thích" đã nhận:
  1
  Điểm nhận Cup:
  38
  BADGE 39: Đại Đội Tổng Hành Dinh - Tổng Tham Mưu (Việt Nam)
  Phù hiệu : Compagnie de Quartier Général et État Major FAVN (Forces Armées Vietnamiennes) : Đại Đội Tổng Hành Dinh - Tổng Tham Mưu của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam được nhân viên trưc thuộc bộ TTM QDQGVN đeo (đặt tại đường Galliéni -giữa SG và Chợ Lớn nay là Trần Hưng Đạo) - Bộ TTM đặt dưới quyền của đại tá sau lên tướng Nguyễn Văn Hinh từ khi được thành lập (1951) cho đến 1955....
  [​IMG]

  Đại đội Tổng Hành Dinh - Tổng Tham Mưu: là Đại Đội thuộc bộ TTM - không phải quân khu hay sư đoàn
  (ĐĐ THD TTM : Đại Đội Tổng Hành Dinh Tổng Tham Mưu : dịch từ cụm từ Phú Lang Sa: Compagnie de Quartier Général et État Major. Cấp tiểu đoàn trở lên có đơn vị THD - TTM cho đến sư đoàn)
   

Ủng hộ diễn đàn